Soi cầu cao cấp

(Chốt số theo tháng bấm vào đây )Kết quả hình ảnh cho hinh anh xo so mien bacCHỐT SỐ THEO THÁNG
- SOI CẦU 3 CÀNG SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -

- 3 CÀNG SIÊU CHUẨN XÁC 99% (1 con Ba Càng Siêu Víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 3.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Đổ chuẩn xác cao lên tới 98 %. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 15h30 – 18h00 nhé !!!

Nạp Thẻ Tại Đây

 
 
NGÀY 3 CÀNG ĐỀ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 413 TRƯỢT
24/08/2019 356 TRƯỢT
23/08/2019 353 TRƯỢT
22/08/2019 093 ĂN 3 CÀNG
21/08/2019 243 TRƯỢT
20/08/2019 254 TRƯỢT
19/08/2019 087 TRƯỢT
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 993 TRƯỢT
12/08/2019 678 TRƯỢT
11/08/2019 365 TRƯỢT
10/08/2019 148 TRƯỢT
09/08/2019 013 TRƯỢT
08/08/2019 562 ĂN 3 CÀNG
07/08/2019 312 TRƯỢT
06/08/2019 448 TRƯỢT
05/08/2019 183 TRƯỢT
04/08/2019 124 TRƯỢT
03/08/2019 433 TRƯỢT
02/08/2019 884 TRƯỢT
01/08/2019 347 TRƯỢT
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU LÔ ĐỘC THỦ SIÊU CHUẨN ( giá : 1.000.000 )

-CỰC CHUẨN -
 
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 35 ĂN LÔ 35
24/08/2019 96 TRƯỢT
23/08/2019 12 ĂN LÔ 12
22/08/2019 81 ĂN LÔ 81
21/08/2019 14 ĂN LÔ 14
20/08/2019 12 TRƯỢT
19/08/2019 30 ĂN LÔ 30
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 44 ĂN LÔ 44
12/08/2019 47 ĂN LÔ 47
11/08/2019 84 ĂN LÔ 84X2
10/08/2019 27 TRƯỢT
09/08/2019 58 ĂN LÔ 58
08/08/2019 02 TRƯỢT
07/08/2019 11 ĂN LÔ 11
06/08/2019 48 ĂN LÔ 48
05/08/2019 36 ĂN LÔ 36
04/08/2019 64 ĂN LÔ 64
03/08/2019 25 TRƯỢT
02/08/2019 94 ĂN LÔ 94
01/08/2019 56 ĂN LÔ 56X2
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ SIÊU CHUẨN ( giá : 800.000 )

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 28 TRƯỢT
24/08/2019 79 ĂN LÔ 79
23/08/2019 18 ĂN LÔ 18
22/08/2019 24 TRƯỢT
21/08/2019 93 ĂN LÔ 93
20/08/2019 78 ĂN LÔ 78
19/08/2019 84 ĂN LÔ 84
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 32 TRƯỢT
12/08/2019 58 ĂN LÔ 58
11/08/2019 65 ĂN LÔ 65
10/08/2019 05 ĂN LÔ 05
09/08/2019 16 TRƯỢT
08/08/2019 37 ĂN LÔ 37
07/08/2019 15 ĂN LÔ 15
06/08/2019 76 TRƯỢT
05/08/2019 93 ĂN LÔ 93
04/08/2019 31 ĂN LÔ 31
03/08/2019 08 ĂN LÔ 08
02/08/2019 72 ĂN LÔ 72
01/08/2019 70 TRƯỢT
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU LÔ SONG THỦ SIÊU CHUẨN ( giá : 500.000 )

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 36 – 63 TRƯỢT
24/08/2019 09 – 90 ĂN LÔ 90
23/08/2019 01 – 10 ĂN LÔ 01
22/08/2019 23 – 32 ĂN LÔ 23
21/08/2019 37 – 73 ĂN LÔ 37
20/08/2019 26 – 62 TRƯỢT
19/08/2019 57 – 75 ĂN LÔ 57
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 15 – 51 ĂN LÔ 15
12/08/2019 45 – 54 TRƯỢT
11/08/2019 26 – 62 ĂN LÔ 26
10/08/2019 14 – 41 ĂN LÔ 14
09/08/2019 24 – 42 TRƯỢT
08/08/2019 67 – 76 ĂN LÔ 67
07/08/2019 26 – 62 ĂN LÔ 26
06/08/2019 38 – 83 ĂN LÔ 38
05/08/2019 18 – 81 ĂN LÔ 81
04/08/2019 15 – 51 TRƯỢT
03/08/2019 18 – 81 ĂN LÔ 18
02/08/2019 68 – 86 ĂN LÔ 68
01/08/2019 01 – 10 ĂN LÔ 01
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU LÔ XUYÊN 2 SIÊU CHUẨN ( giá : 800.000 )

NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 07 – 70 ĂN LÔ 07
24/08/2019 17 – 71 ĂN XIÊN
23/08/2019 38 – 92 ĂN LÔ 38
22/08/2019 51 – 96 TRƯỢT
21/08/2019 58 – 85 ĂN LÔ 58
20/08/2019 08 – 80 ĂN LÔ 08
19/08/2019 49 – 94 ĂN LÔ 94
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 37 – 73 TRƯỢT
12/08/2019 12 – 21 ĂN LÔ 12
11/08/2019 78 – 87 ĂN LÔ 87
10/08/2019 68 – 31 ĂN LÔ 68
09/08/2019 79 – 88 ĂN LÔ 79
08/08/2019 26 – 62 ĂN XIÊN
07/08/2019 34 – 43 TRƯỢT
06/08/2019 49 – 94 ĂN LÔ 49
05/08/2019 15 – 51 ĂN LÔ 51
04/08/2019 06 – 60 ĂN LÔ 06
03/08/2019 58 – 85 ĂN XIÊN
02/08/2019 37 – 73 TRƯỢT
01/08/2019 14 – 41 ĂN XIÊN
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU LÔ 3 SỐ SIÊU CHUẨN ( giá : 800.000 )

NGÀY LÔ 3 SỐ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 29 – 92 – 52 ĂN LÔ 29 – 92
24/08/2019 37 – 73 – 49 ĂN LÔ 73
23/08/2019 75 – 57 – 88 TRƯỢT
22/08/2019 69 – 96 – 38 ĂN LÔ 69
21/08/2019 27 – 72 – 69 ĂN LÔ 72
20/08/2019 79 – 97 – 86 ĂN LÔ 79 – 97
19/08/2019 06 – 60 – 11 ĂN LÔ 06
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 67 – 76 – 39 ĂN LÔ 67 – 76X2
12/08/2019 14 – 41 – 70 ĂN LÔ 41X2
11/08/2019 35 – 53 – 86 ĂN LÔ 35 – 86
10/08/2019 49 – 94 – 60 ĂN LÔ 94
09/08/2019 03 – 30 – 98 ĂN LÔ 03 – 30
08/08/2019 05 – 50 – 14 ĂN LÔ 05
07/08/2019 07 – 70 – 84 ĂN LÔ 07 – 84
06/08/2019 19 – 91 – 01 ĂN LÔ 91X2 – 01
05/08/2019 13 – 31 – 60 TRƯỢT
04/08/2019 39 – 93 – 29 ĂN LÔ 39 – 29
03/08/2019 47 – 74 – 09 ĂN LÔ 74
02/08/2019 36 – 63 – 40 ĂN LÔ 63 – 40
01/08/2019 27 – 72 – 17 ĂN LÔ 17X2
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU LÔ 6 SỐ SIÊU CHUẨN ( giá : 5.000.000 )

NGÀY LÔ 6 SỐ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 35 – 53 – 29 – 92 – 46 – 64 ĂN LÔ 35 – 29 – 92 – 46X2 – 64
24/08/2019 69 – 96 – 17 – 71 – 28 – 82 ĂN LÔ 69 – 17 – 71- 28 – 82X3
23/08/2019 57 – 75 – 12 – 21 – 38 – 83 ĂN LÔ 12 – 38
22/08/2019 18 – 81 – 39 – 93 – 69 – 96 ĂN LÔ 81 – 39X2 – 93 – 69
21/08/2019 78 – 87 – 58 – 85 – 14 – 41 ĂN LÔ 78 – 87 – 58 – 14
20/08/2019 79 – 97 – 12 – 21 – 45 – 54 ĂN LÔ 79 – 97 – 21 – 45 – 54
19/08/2019 04 – 40 – 49 – 94 – 07 – 70 ĂN LÔ 04 – 94 – 07 – 70
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 67 – 76 – 09 – 90 – 37 – 73 ĂN LÔ 67 – 76X2 – 09 – 90
12/08/2019 14 – 41 – 01 – 10 – 47 – 74 ĂN LÔ 41X2 01 – 10 – 47
11/08/2019 27 – 72 – 05 – 50 – 48 – 84 ĂN LÔ 27 – 72X2 – 05 – 50 – 84X2
10/08/2019 56 – 65 – 59 – 95 – 16 – 61 ĂN LÔ 56X2 – 65X4 – 95
09/08/2019 03 – 03 – 58 – 85 – 49 – 94 ĂN LÔ 03 – 30 – 58 – 94
08/08/2019 02 – 20 – 26 – 62 – 29 – 92 ĂN LÔ 20 – 26 – 62 – 92X3
07/08/2019 23 – 32 – 03 – 30 – 07 – 70 ĂN LÔ 23X2 – 03 – 30X2 – 07
06/08/2019 48 – 84 – 19 – 91 – 09 – 90 ĂN LÔ 48 – 84 – 91X2 – 09 – 90X2
05/08/2019 36 – 63 – 59 – 95 – 89 – 98 ĂN LÔ 36 – 95 – 89X2
04/08/2019 49 – 94 – 45 – 54 – 24 – 42 ĂN LÔ 94 – 54
03/08/2019 58 – 85 – 08 – 80 – 37 – 73 ĂN LÔ 58 – 85 – 08 – 37X2
02/08/2019 28 – 82 – 69 – 96 – 29 – 92 ĂN LÔ 82 – 69 – 29
01/08/2019 56 – 65 – 17-  71 – 24 – 42 ĂN LÔ 56X2 – 65 – 17X2 – 24
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ SIÊU CHUẨN ( giá : 1.000.000 )

NGÀY ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 13 – 31 TRƯỢT
24/08/2019 56 – 65 TRƯỢT
23/08/2019 53 – 54 TRƯỢT
22/08/2019 93 – 39 ĂN ĐỀ 93
21/08/2019 43 – 34 TRƯỢT
20/08/2019 54 – 45 TRƯỢT
19/08/2019 87 – 78 TRƯỢT
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 93 – 39 TRƯỢT
12/08/2019 78 – 79 TRƯỢT
11/08/2019 65 – 56 TRƯỢT
10/08/2019 48 – 49 TRƯỢT
09/08/2019 13 – 31 TRƯỢT
08/08/2019 62 – 61 ĂN ĐỀ 62
07/08/2019 12 – 21 TRƯỢT
06/08/2019 48 – 47 ĂN ĐỀ 48
05/08/2019 83 – 38 TRƯỢT
04/08/2019 24 – 42 TRƯỢT
03/08/2019 33 – 34 ĂN ĐỀ 33
02/08/2019 84 – 48 TRƯỢT
01/08/2019 47 – 74 TRƯỢT
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ

• SOI CẦU ĐẶC BIỆT ĐẦU ĐUÔI SỐ SIÊU CHUẨN ( giá : 500.000 )

NGÀY ĐẦU ĐUÔI KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
24/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
23/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
22/08/2019 ĐẦU 9 DUÔI 2 ĂN ĐẦU 9
21/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
20/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 TRƯỢT
19/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 8
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
12/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRƯỢT
11/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
10/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4
09/08/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 TRƯỢT
08/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 ĂN ĐÂU 6 ĐUÔI 2
07/08/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 TRƯỢT
06/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4
05/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT
04/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
03/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 3
02/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8
01/08/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ
NẠP THẺ NHẬN CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN LÔ 10 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN LÔ 10 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ 10 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ 10 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ 10 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN LÔ 10 SỐ CAO CẤP (LÔ 10 SỐ) VIP (ngày, giá: 10.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ 10 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 12h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây

NGÀY LÔ 10 SỐ KẾT QUẢ
Hôm nay    
25/08/2019 29 – 92 – 35 – 53 – 07 – 70 – 46 – 64 – 28 – 82 ĂN LÔ 29 – 92 – 35 – 07 – 46X2 – 64 – 82
24/08/2019 69 – 96 – 17 – 71 – 37 – 73 – 28 – 82 – 09 – 90 ĂN LÔ 69 – 17 – 71 – 73 – 28 – 82X3 – 90
23/08/2019 57 – 75 – 12 – 21 – 38 – 83 – 67 – 76 – 18 – 81 ĂN LÔ 12 – 38 – 67 – 76 – 18
22/08/2019 39 – 93 – 18 – 81 – 69 – 96 – 46 – 64 – 16 – 61 ĂN LÔ 39X2 – 93 – 81 – 69 – 64 – 16
21/08/2019 78 – 87 – 14 – 41 – 58 – 85 – 56 – 65 – 19 – 91 ĂN LÔ 78 – 87 – 14 – 58 – 56X2 – 65 – 19
20/08/2019 79 – 97 – 12 – 21 – 45 – 54 – 38 – 83 – 78 – 87 ĂN LÔ 79 – 97 – 21 – 45 – 54 – 38 – 78
19/08/2019 04 – 40 – 07 – 70 – 49 – 94 – 24 – 42 – 48 – 84 ĂN LÔ 04 – 07 – 70 – 94 – 42 – 84
14-18/08/2019 ĐANG CẬP NHẬT CẦU
13/08/2019 24 – 42 – 15 – 51 – 67 – 76 – 09 – 90 – 37 – 73 ĂN LÔ 24 – 15 – 67 – 76X2 – 09 – 90
12/08/2019 01 – 10 – 14 – 41 – 47 – 74 – 23 – 32 – 58  – 85 ĂN LÔ 01 – 10 – 41X2 – 47 – 23 – 58
11/08/2019 05 – 50 – 48 – 84 – 27 – 72 – 69 – 96 – 36 – 63 ĂN LÔ 05 – 50 – 27 – 72X2 – 69 – 36
10/08/2019 56 – 65 – 49 – 94 – 69 – 96 – 35 – 53 – 05 – 50 ĂN LÔ 56X2 – 65X4 – 94 – 96 – 53 – 05
09/08/2019 03 – 30 – 38 – 83 – 58 – 85 – 34 – 43 – 79 – 97 ĂN LÔ 03 – 30 – 83 – 58 – 34 – 79
08/08/2019 02 – 20 – 37 – 73 – 26 – 62 – 05 – 50 – 29 – 92 ĂN LÔ 02 – 37 – 26 – 62 – 05 – 92X3
07/08/2019 11- 84 – 03 – 30 – 23 – 32 – 07 – 70 – 38 – 83 ĂN LÔ 11 – 84 – 03 – 30X2 – 23X2 – 07
06/08/2019 48 – 84 – 67 – 76 – 38 – 83 – 19 – 91 – 09 – 90 ĂN LÔ 48 – 84 – 67 – 38 – 91X2 – 09 – 90X2
05/08/2019 36 – 63 – 89 – 98 – 18 – 81 – 39 – 93 – 59 – 95 ĂN LÔ 36 – 89X2 – 81 – 93 – 95
04/08/2019 78 – 87 – 45 – 54 – 46 – 64 – 06 – 60 – 25 – 52 ĂN LÔ 78X2 – 87 – 54 – 64 – 06 – 25 – 52X2
03/08/2019 69 – 96 – 58 – 85 – 04 – 40 – 37 – 73 – 17 – 71 ĂN LÔ 69 – 96 – 58 – 85 – 37X2 
02/08/2019 29 – 92 – 28 – 82 – 79 – 97 – 04 – 40 – 36 – 63 ĂN LÔ 29 – 82 – 79X2 – 40 – 63
01/08/2019 56 – 65 – 57 – 75 – 46 – 64 – 24 – 42 – 15 – 51 ĂN LÔ 56X2 – 65 – 24
ĐÃ LƯU  THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ